Policy for omtaler

på studentum.no

Sist oppdatert: 23-05-2024

Skole- og utdanningsomtaler er viktig fordi studieinteresserte får informasjon og innsikt gjennom andres erfaringer og vurderinger. Det er verdifullt både for fremtidige studenter og skolen å lese vurderinger og tilbakemeldinger om utdanningen. 

Å være transparent er viktig for å fremtre som en pålitelig informasjonskilde. Vi godkjenner og publiserer derfor alle omtaler som ikke bryter mot vår policy, uavhengig av hva skolen mener om dette. Vi kan ikke garantere at vedkommende som har sendt inn omtalen har gjennomført utdanningen. 

Både positive og negative omtaler godkjennes og publiseres så lenge de inneholder relevant informasjon om elevens erfaringer av utdanningen eller skolen, og ikke bryter mot noen av punktene nedenfor.

Vi støtter eller publiserer ikke omtaler som er eller inneholder:
 • Krenkelser mot enkeltpersoner
 • Anklagelser om kriminalitet eller andre saker som bør behandles av politi eller 
  annen instans
 • Rasisme, diskriminering eller hets mot folkegrupper
 • Tegn på psykiske lidelser
 • Omtaler som ikke har noe med skole eller utdanning å gjøre
 • Omtaler skrevet av nåværende eller tidligere ansatte ved skolen
 • Direkte referanser til andre skoler eller lærere enn den som omtalen handler om
 • Andre språk enn norsk eller engelsk
 • Åpenbar spam
 • Flere omtaler angående samme utdanning fra samme eller hva som antas å være samme avsender
 • Omtaler uten skriftlig motivering
Vi forbeholder oss retten til å:
 • Redigere språket i omtalen
 • Sensurere deler av omtalen som bryter mot punktene ovenfor
 • Anonymisere kommentarer som utpeker spesifikke personer
 • Foreta egne vurderinger i enkeltsaker
 • Gjøre endringer i vår policy for omtaler uten forvarsel
Forskjellen mellom innsamlede omtaler og organiske omtaler

Som utdanningstilbydere kan dere sende ut e-post til elevene deres hvor dere oppfordrer dem til å vurdere utdanningen og skolen. En slik utsendelse kan dere skape ved hjelp av omtaleverktøyet i kundeportalen. Her kan dere også se de innkommende omtalene som mottas via utsendelsen. Dere publiserer selv alle omtaler som kommer inn med et enkelt knappetrykk, men dere kan ikke velge ut spesifikke omtaler. Dersom du ønsker at en omtale skal utelukkes fra publisering, kan du kontakte oss så hjelper vi deg med å vurdere om publisering er relevant, eller om omtalen bryter mot våre retningslinjer og dermed bør slettes. Omtaler som kommer inn organisk via studentum.no har dere som utdanningstilbyer ikke mulighet til å publisere eller avslå.

Slik håndterer vi omtaler

Vi går igjennom alle omtaler manuelt før publisering. Dette gjøres minst én gang i uken. I kundeportalen kan du se alle deres omtaler og legge inn svar på hver enkelt av disse. Du kan også sende oss svar på spesifikke omtaler som vi siden publiserer via e-post. Vi godkjenner og publiserer alle omtaler som ikke bryter mot vår policy, inkludert de negative, uavhengig av hva skolen mener om dette. Vi undersøker ikke 
eventuelle påstander fra anmeldere og tar ikke stilling til om informasjonen er sann eller ikke. 

Import av omtaler 

Dersom dere har gjennomført egne evalureringer og samlet inn omtaler, kan vi under forutsetning at de oppfyller våre krav, godkjenne disse for import og publisering. Hver enkelt omtale skal ha informasjon om utdanningens navn, score, en kommentar (minst 50 tegn inkl. mellomrom), alias, dato og insamlingsmetode. Vi godkjenner kun omtaler for publiserte utdanninger på studentum.no. Vi kan importere maks 50 omtaler per kunde/måned. 

Rutine for negative omtaler

Ved mottak av en negativ omtale vil vi gjøre dere oppmerksom på at vi har mottatt denne, og oppfordre dere til å svare på omtalen via kundeportalen eller ved å sende oss et svar på e-post. Vi venter ikke med å publisere omtalen før du har svart på e-posten. 

Rutine for avviste omtaler

Hvis omtalen bryter mot våre retningslinjer, vil vi kontakte avsenderen og forklare hvorfor vi ikke kan publisere den. Dersom en avvist omtale inneholder informasjon som kan være bra for skolen å ta del av, vil vi kontakte dere og informere om omtalen som ble mottatt og hvorfor den ble avslått.

Anmeldere er anonyme

Personer som legger igjen omtaler er helt anonyme – vi gir aldri ut e-postadresse eller IP-adresse. Ved trussel eller annet forhold som skal behandles av politiet, anmelder den truede forbrytelsen. Det er da politiet som kan be om IP-adresse og e-postadresse.

Vi fjerner ikke individuelle omtaler på skolens forespørsel. Vår policy er at åpenhet er viktig for at vi skal bli sett på som en pålitelig informasjonskilde. Dersom du ønsker å rydde opp i gamle utdaterte omtaler, for eksempel ved et eierskifte, lokalbytte, eller når publiserte omtaler av andre årsaker ikke reflekterer dagens virksomhet, kan det foretas en opprydding til et visst brytepunkt. Da fjernes både positive og negative omtaler.

Tips når du svarer på kritikk
 • Ager raskt - Med rask tilbakemelding føler anmelderen seg sett og hørt.
 • Be noen andre lese og tolke - For å unngå unødvendige misforståelser.
 • Vær transparent - Hvis noe har gått galt, er det bedre å innrømme det og love forbedring enn å komme med unnskyldninger.
 • Vær personlig - Med et personlig svar er det lettere å nå ut til eleven.
 • Bruk et enkelt språk - Slik at poenget ditt kommer frem på riktig måte.
 • Vær saklig og tydelig - Er det konkrete faktafeil i omtalen som dere allerede har fikset eller kan avvise? Vær tydelig og fortell det!
 • Vær ydmyk - Unngå å bruke en hard tone. Respekter elevens følelser og opplevelser, og ta dem på alvor.
 • Prøv å se det positive - Et godt svar gir inntrykk av at dere er mottakelig for tilbakemelding og kan føre til at anmelder endrer mening.