Trender & nyheter

Hvert år forener vi på studentum.no utdanningsinteresserte med utdanningstilbydere. Utdanningssektoren utvikles kontinuerlig. Vi ønsker å dele vår innsikt om nyheter og trender innenfor markedsføring av utdanning med dere gjennom rapporter, undersøkelser og artikler slik at dere kan nå ut til relevante målgrupper av potensielle studenter.