Slik følger dere opp kampanjer i Google Analytics

 

Når dere er synlige på ulike steder på nettet og ønsker å spore hvor trafikken kommer fra, kan dere bruke såkalte UTM-parametre, eller UTM-tagger. Vil du vite mer om hvordan dere følger opp trafikken fra studentum.no? Her går vi gjennom og svarer på vanlige spørsmål om hvordan dere gjør det i deres Google Analytics-konto. 

 

Hva er UTM-parametre og hvordan fungerer de?

En UTM-tagg er en liten tekst som kan legges til i slutten av en URL, som hjelper dere å spore hvor trafikken kommer fra og hvilken kampanje besøkende har funnet dere gjennom.

De vanligste UTM-taggene er source, medium og campaign. Medium viser hvilken kanal de besøkende kommer fra, for eksempel mail, sosiale medier eller organisk. Source viser hvilken kilde besøkende kommer fra, som Google, studentum.no eller Facebook. Campaign viser navnet på kampanjen.

 

UTM-parametrene vi benytter er: 
  • Source: studentum.no
  • Medium: referral
  • Campaign: "skolenavn - skolepresentasjon" om besøkeren kommer fra deres skolepresentasjon eller "skolenavn - utdanningens navn" om brukeren kommer fra en av deres utdanninger på studentum.no.

Slik kan en URL med UTM-parameter se ut:

Fra deres skolepresentasjon:

https://www.studentum.no?utm_campaign=skolenavn-skolepresentasjon&utm_medium=referral&utm_source=studentum.no

 

Fra en av deres utdanninger:

https://www.studentum.no?utm_campaign=skolenavn-utdanningsnavn&utm_medium=referral&utm_source=studentum.no

 

Hvilke rapporter i Google Analytics skal jeg se på? 

I Google Analytics kan dere blant annet følge trafikken inn til deres hjemmeside, hvordan en besøker bruker deres funksjoner og navigerer seg rundt, eller hvor mange som har konvertert.

Hvilken rapport dere skal se på for å følge opp kampanjene deres er avhengig av hvilken Google Analytics-versjon dere har.  

 

Universal Analytics

Bruker dere Universal Analytics kan dere bruke Source/Medium-rapporten, som dere finner under Acquisition → All Traffic → Source/Medium. Se deretter under første kolonnen til venstre for å finne hvilken kilde besøkeren har kommet fra. 

uni-analytics_1

 

Dere kan også se under Acquisition → Campaigns → All Campaigns. Her kan dere se trafikken til spesifikke utdanninger eller fra deres skolepresentasjon. 

 

All Campaigns-rapporten blogpost

 

Google Analytics 4

Dersom dere bruker Google Analytics 4, en av de nyeste variantene, kan dere følge trafikken under Reports → Acquisition → Traffic Acquisition. Når dere er inne i rapporten må dere legge til source/medium i rapporten manuelt. For å gjøre dette klikker dere først på det lilla plusstegnet ved siden av kolonnen "users", deretter Sessions Acquisition → Session source/medium. 

 

GA4 - Source Medium blogpost-1

 

Hva betyr de ulike tallene? 

I rapporten ser dere ulike kolonner med ulike tall, men hva betyr de egentlig?

  • Sessions: Totalt antall besøk under en bestemt tidsperiode, uansett om det er en unik besøkende eller ikke.

  • Users: Antall besøkende som har påbegynt minst ett besøk under en bestemt tidsperiode. 

  • New Users: Antall førstegangsbesøkende som har kommet inn under valgt tidsperiode. 

  • Bounce rate: Prosenten av antall besøk hvor besøkeren ikke gjort en interaksjon på deres hjemmeside etter å ha kommet inn. Dette inkluderer de som leser innholdet på siden, men som ikke klikker seg videre til en ny side. 

  • Pages/session: Antall sidevisninger per besøkende, i snitt.

  • Avg. Session Duration: Snittlengden per besøk. 


Her finner du en bra guide om Google Analytics, for deg vil lære mer om hvordan du bruker verktøyet og kommer igang med digital analyse. 

Picture of Guro Rønning
Guro Rønning

Digital Content Specialist & Account Manager på studentum.no