Slik kan du hjelpe fremtidige studenter med sitt studievalg

 

Mange unge begynner prosessen med å hente inn informasjon om ulike skoler og utdanninger lenge før det er tid for å søke til opptak. Faktorer som studiested, skolens rykte, kvalitet på undervisningen, karrieremuligheter og bomuligheter er med på å påvirke studievalget. Selv om den fremtidige studenten kan finne mye av informasjonen den søker på egen hånd, kan det være vanskelig å ta en beslutning. Ved å nå ut til de studieinteresserte og støtte dem gjennom å gi relevant informasjon, kan dere hjelpe vedkommende med å ta et av livets største valg. 

Hvorfor hjelpe ubesluttsomme studenter?

Mange skoler opplever at studieinteresserte besøker deres nettsider og engasjerer seg i deres innhold, men ikke søker opptak på utdanningene. At fremtidige studenter er ubesluttsomme betyr ikke at de er uinteresserte, ofte trenger disse bare et lite dytt for å kunne ta steget videre. 

Gjør interesse om til søknader

Mye av jobben er allerede gjort når dere har fanget interessen til deres besøkende. Det er derfor viktig å ta vare på disse. Det er også viktig å legge tid og ressurser på å analysere hva det er som kan påvirke at studieninteressierte ikke konverterer til å bli faktiske studenter. Undersøk hvordan de besøkende har engasjert seg i deres innhold, hvilken informasjon som mangler og gjør nødvendige endringer. Analyser deretter resultatene når dere siden prøver å nå ut til nye studenter. Utfallet av arbeidet leder forhåpentligvis til at dere gjennom relevant innhold får flere søkere på deres utdanninger. 

Sørg for at deres skole- og studieinformasjon er oppdatert

Studieinteresserte som besøker deres nettsider leter ofte etter informasjon som gir svar på spørsmål de har, enten om skolen eller en spesifikk utdanning. Det er derfor viktig at dere til enhver tid har oppdatert informasjon som er lett tilgjengelig. Vis frem deres campus og hva som er unikt hos dere, gjerne gjennom video. På denne måten får fremtidige studenter et innblikk i hvordan studiehverdagen kan se ut og hva de kan forvente seg. 

Relevant og personlig informasjon til leads

Å konvertere studieinteresserte til faktiske søkere krever arbeidsinnsats. Hvordan arbeidet gjennomføres avhenger av skolens størrelse og antallet studieinteresserte. For mindre skoler er personlig kontakt og oppfølging en god fremgangsmåte, men for større skoler kan et slikt arbeid bli veldig tidkrevende. Her kan det være en god idé å sette opp automatiserte kampanjer for å sikre at målgruppen får den informasjonen de trenger. Dette kan for eksempel gjøres gjennom å tilpasse innholdet de studieinteresserte mottar, slik at det matcher deres interesser og behov. På denne måten får deres leads personlig og relevant informasjon som kan hjelpe dem i beslutningsprosessen. Oppfølging bør skje direkte etter uttrykt interesse. Personer søker ofte informasjon på flere steder samtidig. Vær derfor nøye med å gi relevant informasjon kjapt og gjør det tydelig at informasjonen kommer fra deres skole. 

Vil du vite mer om hva dere kan gjøre for å rekruttere studenter? Les våre tips for å lykkes med studentrekruttering her. 

Picture of Karoline Sten
Karoline Sten

Site Manager på studentum.no